Onderhoud is van belang voor het behoud van uw tuin. Ook bieden wij een onderhoudscontracten aan, waardoor uw tuin in optimale conditie gehouden wordt.

Het onderhoud bestaat uit :

- Voorjaarsbeurt Het terugsnoeien van beplanting, dit voorkomt schimmels en ziektes en verhouting van uw gewassen. Hierdoor groeit de beplanting beter en heeft u langer plezier van de tuin. Aansluitend wordt de tuin bemest.

- Losse werkzaamheden (zomerbeurt) Het vrij maken en verwijderen van onkruid. Waar nodig extra mestbeurten. Uitgebloeide bloemknoppen verwijderen en terugsnoeien van vaste planten in verband met meerdere bloeiperiodes.

- Winterbeurt De winterbeurt zorgt voor een nette uitstraling van de tuin gedurende de winterperiode. En bestaat uit: het terugsnoeien van beplanting en het snoeien van bomen en heesters in verband met schuurtakken en windschade.